07
cze

Agrofotowoltaika – PV dla rolników

Odnawialne źródła energii, w szczególności fotowoltaika, mają ogromne szanse na dynamiczny rozwój na obszarach wiejskich w Polsce. Postępująca elektryfikacja gospodarstw rolnych wymaga dostępu do taniej energii elektrycznej, zaś wzrost cen energii i niedobór paliw kopalnych na rynku powodują, że również rolnicy bardzo mocno odczuwają skutki zawirowań na rynkach, co przekłada się na wzrost cen żywności. Czy energia słoneczna może ograniczyć koszty produkcji rolnej i dać nowe szanse na rozwój sektora energetycznego opartego na OZE w rolnictwie?

Instalacje tego  typu są specjalnie projektowane tak, aby można było jednocześnie prowadzić uprawy. Panele są ustawiane wyżej, mogą pełnić funkcję zacienienia na otwartym polu, pokrywać uprawy szklarniowe lub być integrowane z budynkami gospodarczymi, a energia wyprodukowana zużywana na potrzeby hodowli zwierzęcej. Konstrukcje fotowoltaiczne wyniesione powyżej 3 m mogą chronić uprawy przed skutkami opadów nawalnych czy gradu oraz zabezpieczać je przed nadmiernym nasłonecznieniem i wysychaniem. Wśród innych korzyści wymienić można również wpływy z tytułu dzierżawy gruntu pod instalację PV.

Według szacunkowych wyliczeń wynika, że 1ha upraw zabudowanych agrofotowoltaiką może wyprodukować rocznie energii elektrycznej dla ponad 120 gospodarstw domowych.

Inwestycje fotowoltaiczne nie wykluczają się z działalnością rolniczą, a wręcz otwierają nowe możliwości przed właścicielem gruntów. Fotowoltaika w połączeniu z działalnością rolniczą daje o wiele więcej korzyści, niż tylko tania i bezemisyjna produkcja energii na użytek gospodarstwa. W przypadku zwierząt wyniesiona fotowoltaika może dać schronienie latem lub w czasie ulewnych deszczy. W przypadku roślin, w szczególności owoców i warzyw, instalacja ogranicza nadmiar palącego Słońca oraz zmniejsza wyparowywanie wody z gleby, zatem agrofotowoltaika pozytywnie wpływa na mikroklimat otoczenia farmy.

Zdaniem Ministra Ireneusza Zyski, Pełnomocnika rządu ds. OZE: „Energetyka słoneczna jest głównym motorem napędowym rozwoju OZE w Polsce. To rezultat celowej i odpowiedzialnej polityki rządu, ukierunkowanej na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i stabilnych dostaw energii do odbiorców końcowych. Fotowoltaika stała się technologią o najwyższej mocy zainstalowanej w krajowej energetyce odnawialnej. Jest to powód do dumy dla branży, ale i wyzwanie, aby dotychczasowe sukcesy mogły torować drogę do kolejnych. Kluczowe jest stworzenie odpowiedniego otoczenia prawno-ekonomicznego dla dalszego rozwoju sektora na warunkach rynkowych.”

Grafika: PV Magazin