Audyt energetyczny

Usługa audytu efektywności energetycznej jest procedurą stałego lub koniecznego monitorowania i kontroli profilu zużycia energii budynków, instalacji przemysłowych, pomieszczeń prywatnych i publicznych.

Instytut Energii, na podstawie wyników przeprowadzonych pomiarów obiektu i analizy danych pomiarowych:

 • precyzyjnie określa sposób osiągnięcia zakładanego efektu energetycznego prowadzącego do redukcji kosztów,
 • modeluje i dobiera rozwiązanie poprawiające jakość energii elektrycznej i opłacalność przyłącza energetycznego z podaniem zaleceń wykonawczych,
 • opracowana optymalizacja uwzględnia także analizę ekonomiczną: zestawienie kosztów i strat, szacowanie i kalkulację planu poprawy efektywności, skalowane prognozy finansowe opłacalności optymalizacji finansowej.

Ocena istniejącego lub koniecznego zwiększenia poboru mocy, obejmuje także wytyczne co do poprawy jakości wraz z dostawą i montażem urządzeń oraz wykonawstwo niezbędnych prac naprawczych, przygotowawczych i instalacyjnych.

Zakresy prac Instytutu Energii:

 • dobór urządzeń i zabezpieczeń z uwzględnieniem oddziaływania czynników zewnętrznych,
 • dobór oprzewodowania z uwagi na wymagane kryteria odnoszące się do bezpiecznego użytkowania instalacji,
 • dobór optymalnej taryfy za energię elektryczną.

Efekty:

 • obniżenie wysokości rachunków za energię elektryczną,
 • podniesienie jakości i niezawodności zasilania,
 • poprawa pracy urządzeń odbiorczych, zwłaszcza odbiorników wrażliwych na zmiany napięcia,
 • poprawa funkcjonowania aparatury zabezpieczeniowej (poprawna jakościowo energia elektryczna umożliwia prawidłową pracę urządzeń zabezpieczających, tzn. urządzenia takie działają wtedy, kiedy wystąpi uszkodzenie w instalacji a nie wówczas, gdy nieprawidłowa jakość energii doprowadza do nieodpowiedniego jej zadziałania),
 • ograniczenie degradacji instalacji elektrycznej w wyniku zminimalizowania wartości skutecznej prądu przepływającego przewodami zasilającymi oraz przewodem neutralnym,
 • zmniejszenie strat w przesyłaniu energii (związane jest to ze zwiększoną przepustowością linii zasilających).

Realne oszczędności w kosztach energii, dostosowane do rzeczywistych potrzeb.