GetAGRO

ZUT Energy dla rolnictwa.

ZUT Energy wspiera rolników, spółdzielnie rolnicze i grupy producenckie w zakresie zastosowania OZE oraz gospodarowania energią. Pomagamy założyć spółdzielnie energetyczne oraz klastry energii, według przepisów i zaleceń Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) oraz Ustawy o OZE.

ZUT Energy prowadzi proces oceny zapotrzebowania na energie elektryczną i cieplną (audyt „ex-ante”), dobiera najbardziej efektywne i optymalne rozwiązania np.: wyniesione farmy fotowoltaiczne (agrofotowoltaika), pływające farmy PV (na otwartych zbiornikach wodnych), dedykowane systemy automatyki, monitoringu i zarządzania energią oraz przeprowadzi finalny audyt „ex-post” potwierdzający osiągnięcie zakładanego efektu.