GetKNOW

Szkolenia ZUT Energy.

Szkolenia dla Jednostek Samorządu Terytorialnego:
– zarządzanie infrastrukturą oświetlenia drogowego
– optymalizacja wykorzystania energii elektrycznej i oświetlenia w obiektach publicznych, placówkach oświatowych oraz w budynkach administracyjnych

Szkolenia dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw:
– monitorowanie, zarządzanie i sterowanie przepływem energii oraz jej jakością w obiektach MPŚ
– projektowanie nowych, optymalizacja potencjału istniejących instalacji OZE
– optymalizacja oświetlenia powierzchni przemysłowych z uwzględnieniem PN-EN 12464 poprzez zastosowanie zamienników LED i ich systemów sterowania.

Szkolenia dla spółdzielni mieszkaniowych:
– monitorowanie i zarządzanie energią w obiektach podległych spółdzielniom mieszkaniowym
– modelowanie finansowania rozwiązań inwestycyjnych w OZE.
Szkolenia dla spółdzielni energetycznych i klastrów energii:
– stosowanie źródeł OZE,
– zarządzanie energią elektryczną i jej przepływem oraz jakością, monitorowanie zużycia energii,
– automatyzacja procesów energetycznych, optymalizacja zużycia poprzez stosowanie rozwiązań bezkosztowych, nisko i wysokokosztowych.