GetUV

Dezynfekcja pomieszczeń i powietrza światłem UV-C

ZUT Energy prowadzi usługę sterylizacji powierzchni z wykorzystaniem krótkofalowego lecz wysokoenergetycznego promieniowania z zakresu UV-C, przy użyciu urządzenia robotycznego.

Sterylizacja oraz dekontaminacja powierzchni, następuje poprzez pracę specjalistycznego robota dezynfekującego, doprowadzając do degradacji struktury DNA oraz RNA za pomocą jonizującego promieniowania UV-C.

Wysokoenergetyczne promieniowaniem UV-C, sterylizuje powierzchnie poprzez ich napromieniowanie dawkami dostosowanymi do absorpcji typowych bakterii, wirusów w tym także SARS-COV-2, powodującego chorobę Covid-19, pleśni i innych patogenów.

Częstotliwość oraz zakresy pracy robota, definiowane są indywidualnie, zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami poszczególnych jednostek.

Czynność jest prowadzona przez specjalistę w wyznaczonych obszarach.

Procedura jest całkowicie bezpieczna dla ludzi.

Skuteczność usługi każdorazowo potwierdzona certyfikowanym luminometrem.

 

Moduły UV-C.

Zespół rozwiązań wykorzystujących krótkofalowe promieniowanie z zakresu UV-C, służących do sterylizacji oraz dekontaminacji powietrza, powierzchni oraz fluidów i płynów, np. wody. System wykorzystuje zasadę degradacji struktur DNA oraz RNA za pomocą jonizującego  promieniowania UVS w zakresie użytecznym od 250nm do 300nm. Sparametryzowane i zindywidualizowane, stanowią gotowe do montażu moduły UV-C. Przeznaczone są do każdego rodzaju systemu wentylacyjnego które modyfikują moc emiterów UV-C w zależności od prędkości przepływu powietrza w systemach wentylacji, klimatyzacji, rekuperacji. Pozwala to w sposób automatyczny dostosować pracę do warunków przepływu powietrza w kanałach, co w konsekwencji  prowadzi do oszczędności energii na cele wentylacyjne i dezynfekcyjne.  

 

Oczyszczacz wody UV-C.

Oczyszczacz przepływowy UV-C realizuje bezpośrednią dezynfekcję wody, np. systemach wodnych, w punktach poboru lub dozowania dawki energii na liniach produkcji spożywczej, taśmociągach i tp.  

Znajduje zastosowanie w sieciach zaopatrzenia w wodę użytkową, podatnych na obecność bakterii (Legionelli i innych), szczególnie w szpitalnictwie, przemyśle spożywczym, kosmetycznym, farmaceutycznym.