GetUVLight – sterylizacja powierzchni

Dezynfekcja pomieszczeń światłem UV-C.

Instytut Energii prowadzi usługę sterylizacji powierzchni z wykorzystaniem krótkofalowego lecz wysokoenergetycznego promieniowania z zakresu UV-C, przy użyciu urządzenia robotycznego.

Sterylizacja oraz dekontaminacja powierzchni, następuje poprzez pracę specjalistycznego robota dezynfekującego, doprowadzając do degradacji struktury DNA oraz RNA za pomocą jonizującego promieniowania UV-C.

Wysokoenergetyczne promieniowaniem UV-C, sterylizuje powierzchnie poprzez ich napromieniowanie dawkami dostosowanymi do absorpcji typowych bakterii, wirusów w tym także SARS-COV-2, powodującego chorobę Covid-19, pleśni i innych patogenów.

Częstotliwość oraz zakresy pracy robota, definiowane są indywidualnie, zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami poszczególnych jednostek.

Czynność jest prowadzona przez specjalistę w wyznaczonych obszarach.

Procedura jest całkowicie bezpieczna dla ludzi.

Skuteczność usługi każdorazowo potwierdzona certyfikowanym luminometrem.