Zarządzanie energią i efektywność energetyczna. Szkolenia.

Szkolenia z efektywności energetycznej dla gmin, urzędów, przedsiębiorstw, administracji publicznej.

Eksperci Instytutu Energii, naukowcy i dydaktycy Politechniki Białostockiej, posiadają wieloletnie doświadczenie w szkoleniach z zakresu efektywności energetycznej. Dysponują specjalistycznymi kompetencjami potwierdzonymi stosownymi certyfikatami oraz praktykami zawodowymi m.in. w NFOŚiGW i Jednostkach Samorządu Terytorialnego.

Szkolenia prowadzone przez Instytut Energii, zapewniają:

  • dostęp do unikatowej wiedzy opartej na najnowszych badaniach naukowych,
  • znajomości bieżących przepisów prawnych dotyczących aktualnych regulacji,
  • pozwalają na poznanie metod i technologii racjonalnego zarządzania energią oraz wypełniają wymagania ustawodawcy co do obowiązku szkoleń w określonych prawem zakresach.

Szczególny obszar tematyczny szkoleń IE, związany jest z Odnawialnymi Źródłami Energii i efektywnością energetyczną.