27
lis

Światłowody i promieniowanie słoneczne

Technika świetlna coraz częściej wykorzystuje światłowody, jako medium transmisji promieniowania widzialnego oraz element kształtujący wiązkę świetlną. Strumień świetlny może być przesyłany wiązką światłowodową od elektrycznego źródła światła do obiektów iluminowanych np.: reklamy świetlne, pomniki, fontanny, neony światłowodowe wykorzystujące optyczne kable świecące powierzchnią boczną, oraz do małych obiektów oświetlanych takich jak eksponaty muzealne, wystawy sklepowe. W przypadku iluminacji ważnym aspektem jest jakość oświetlenia, a więc efekt wizualny. Stosując światłowody w celach oświetleniowych najważniejsze jest takie przekazanie strumienia świetlnego, aby zapewnić odpowiedni rozsył światłości, uzyskanie określonej wartości natężenia oświetlenia na powierzchni oświetlanej jak również sprawność oświetlania.

Projektowanie systemów oświetleniowych, wykorzystujących promieniowanie słoneczne oraz światłowody jako medium transportowe, ma przed sobą dużą przyszłość. Obecnie główny problem polega na gromadzeniu energii słonecznej w ciągu całego dnia, ponieważ Słońce jest w ciągłym ruchu. Mechanizmy kontrolujące ruch Słońca na nieboskłonie są drogie i podatne na uszkodzenia czujników i elementów nadążnych. Choć ciągły rozwój techniki w niedługim czasie rozwiąże ten problem, to w obecnej chwili wykorzystuje się proste, stacjonarne układy z optymalnym ustawieniem koncentratorów promieniowania słonecznego, pozwalające w ciągu całego dnia gromadzić dużą porcję energii słonecznej.

Wykorzystanie światłowodów plastikowych w transporcie światła dziennego wykazuje wiele zalet:

  • możliwość przenoszenia widma promieniowania w zakresie widzialnym,
  • tłumienie promieniowania szkodliwego: nadfioletowego i podczerwonego,
  • odporność na przepięcia elektryczne i wysokie bezpieczeństwo pracy,
  • elastyczność i łatwość rozbudowy,
  • niezawodność i duża trwałość,
  • łatwe uzyskanie dynamiki w oświetleniu,
  • miniaturyzacja i zwielokrotnienie punktów świetlnych,
  • dowolność w rozmieszczeniu punktów świetlnych,
  • możliwość współpracy ze źródłami elektrycznymi jak i ze źródłem słonecznym.

Niewątpliwą zaletą nowoczesnych systemów światłowodowych stosowanych do oświetlania jest ich coraz niższa cena. Dotychczasowa niechęć w stosowaniu drogich światłowodów szklanych powinna zostać przełamana. Już teraz zauważa się częste korzystanie z dobrodziejstw oświetlenia „światłem bezpiecznym” zarówno w medycynie jak i przemyśle, architekturze, muzealnictwie, reklamie i rozrywce oraz w ogólnym oświetleniu. Korzystanie z darmowego światła dziennego może również spowodować pozytywne skutki ekonomiczne i ekologiczne, co w dobie społeczeństwa przemysłowego jest przesłanką do stosowania światłowodów w celach oświetleniowych z wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego.